KOGAJ MAJU 2022

MATLAMAT PENUBUHAN

Bagi menghindarkan guru-guru agama daripada terjerumus kepada beban dan masalah hutang riba’ dan mengelakkan tanah-tanah mereka tergadai.

KOPERASI TERBAIK NEGERI JOHOR
TEMPAT KE - 23

DEWAN SEMINAR DAN BILIK MESYUARAT

MESYUARAT AGUNG TAHUN 2021

0
Projek Koperasi 2020
0
Jumlah Tempahan Oktober 2020
0
Juta Jumlah Pembiayaan